Timmerkojan

En liten guide till vad som är vad

Rå kallpressad linolja – ”jungfruolja”
Linfrö innehåller ca 42% linolja. Vid kallpressning kan man bara utvinna 25% av denna, men i gengäld får man en olja av högre kvalite än vid varmpressning.Den svenska linoljan har dessutom, tack vare vårt klimat, 10% högre halt av linolensyra än andra. Det är linolensyran som gör att oljan torkar bra och får en stark yta. En ren naturprodukt, klar att använda till träbehandling både inne och ute, som rostskydd, behandling av järn, förstärkning av oljefärg, äggtempera m m. Helt utan kemiska tillsatser. Förväxla ej med varmpressad linolja. Varmpressning innebär att linfröna hettas upp innan de pressas för att kunna utvinna så mycket olja som möjligt. Tyvärr medför detta också att innehållet oönskade mättade fetter ökar. Denna, ganska tjockflytande, mörka olja har dessutom ofta tillsatser av fettlösande kemikalier vilket försämrar kvaliten ytterligare. Används ofta som rmaterial till kokt linolja.

Kokt linolja
Vi utgår från vår råa kallpressade linolja. Kokningen, som gör molekylerna större, medför att oljan stannar på träets yta och torkar snabbare. Färg som baserats på kokt linolja förbättrar täckningsförmågan. Kokt linolja heter ”fernissa” i Finland! Används när man inte vill att oljan skall tränga djupt ner i träet.

Balsamterpentin
Den balsamterpentin vi använder framställs av barrträ, företrädesvis tall. När rå kallpressad linolja används för träbehandling vid låga temperaturer bör oljan spädas med balsamterpentin. Utan spädning finns risk för att områden nere i träet inte torkar ordentligt. När temperaturen sedan stiger kommer linoljan att tränga upp till ytan och träet blir kladdigt. Om det är målat med täckande färg, uppstår blåsor.

Balsamterpentin är en vegetabilisk produkt och används bl a som förtunning av linolja. .

Torrhalt
Torrhalt är ett mått på hur mycket verksam substans, t ex linolja, som blir kvar när eventuella lösningsmedel dunstat. Anges i %. Ju högre värde desto bättre. Torrhalten i t ex ”Träolja” är ca 75%.

Lin (Linum)
Lin är ett örtsläkte med över 200 arter. I Sverige har det förekommit sedan stenåldern. En regel som gäller alla linoljor är att överflöd alltid skall torkas bort för att slippa fläckar. Trasor ska sköljas innan de kastas eller förvaras.


 © 2012 Timmerkojan Naturprodukter AB