Timmerkojan

Lintjärolja

Baserad på samma naturliga råvaror som våra övriga produkter.

Lintjäroljan består av linolja, balsamterpentin och trätjära. Skyddar träet och bevarar dess naturliga patina

Mycket behaglig doft och patina för dina slipers och bryggor mm.

Långtidsverkande skydd.

Rå kallpressad linolja

Kokt linolja

Träolja

Bivaxolja

Teakolja

Lintjärolja

Vad är linolja

Tallsåpa


 © 2012 Timmerkojan Naturprodukter AB